Voor de pers

 

Foto's van Tresoar-gebouwen

Het hier aangeboden illustratiemateriaal kan vrij van rechten gebruikt worden. Bronvermelding en vermelding van de fotograaf wordt op prijs gesteld.

Hoofdingang
Hoofdingang Tresoar (foto: Jan Kalma)
Hoofdingang van Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden (foto: Jan Kalma)

Luchtbrug
Luchtbrug Tresoar (foto: Jan Kalma)
Luchtbrug van Tresoar tussen de gebouwen Boterhoek 1 en 3, Leeuwarden (foto: Jan Kalma)

Hal met gedicht in tapijt
Hal met gedicht in tapijt in Tresoar (foto: Jan Kalma)
Hal met gedicht in tapijt in Tresoar.
Titel van het gedicht: 't Hat west, 't is (in vertaling: Het was, het is)
Oorspronkelijke Friese tekst: Obe Postma, Nederlandse vertaling: Jabik Veenbaas
(foto: Jan Kalma)

Studiezaal
Studiezaal van  Tresoar (foto: Haye Bijlstra)
Studiezaal van Tresoar (foto: Haye Bijlstra)

Studiezaal
Studiezaal van  Tresoar (foto: Haye Bijlstra)
Studiezaal van Tresoar (foto: Haye Bijlstra)

Studiezaal
Studiezaal van  Tresoar (foto: Haye Bijlstra)
Studiezaal van Tresoar (foto: Haye Bijlstra)

Studiezaal
Studiezaal van  Tresoar (foto: Haye Bijlstra)
Studiezaal van Tresoar (foto: Haye Bijlstra)

Depot
En van de depots van  Tresoar (foto: Jan Kalma)
En van de depots van Tresoar (foto: Jan Kalma)

Toezending van gepubliceerde artikelen over Tresoar wordt op prijs gesteld: Tresoar, Postbus 2637, 8901 AC Leeuwarden


Terug naar de pagina voor de pers

28-03-2017