Voor de pers

 

PERSBERICHT 13-03-2013

Cold Case Tresoar start grote zoekactie naar gestolen boeken van de Franeker Universiteit

Waar zijn de gestolen boeken van de Franeker Universiteit uit 1648 gebleven?

Tresoar bezit een grote collectie boeken van de Franeker Universiteit, maar die is niet compleet. Daarom heropent Cold Case Tresoar deze onopgeloste zaak en organiseert een grote zoekactie.
Samen met wetenschappers, bibliothecarissen, boekhandelaren en iedereen die het leuk vindt om mee zoeken hoopt het Cold Case team deze honderden jaren oude en bijzondere boeken terug te vinden.
De grote zoekactie zal officieel van start gaan op 22 maart om 16.00 in Museum Martena .

De diefstal
Met enige regelmaat werd het boekenbezit van de Franeker academiebibliotheek geïnventariseerd en vervolgens verwerkt tot een nieuwe catalogus. Zulke inventarislijsten werden dan gedrukt en verspreid. Er is een mooie reeks van catalogi bewaard gebleven uit de jaren 1601, 1626, 1635, 1644, 1656, 1691 en 1713. De groei van de collectie kan eruit worden afgelezen.
Maar is er is niet alleen sprake van groei. Op 14 juli 1648 trad een nieuwe bibliothecaris aan, Johannes Antonides van der Linden, tevens hoogleraar in de medicijnen. Voortvarend begon hij met enkele collega-hoogleraren aan een kastcontrole, op 17 en 18 augustus 1648, aan de hand van de jongste catalogus, die uit 1644. De schok was enorm. Maar liefst 122 boeken bleken te ontbreken op een totaal van ruim 800. Er was echt sprake van diefstal en niet van slordig “lenen”, want achter de lambrisering vond men 56 losgemaakte boekkettingen. Men ging op zoek, er werd zelfs navraag gedaan bij boekhandelaren in Amsterdam. Acht boeken werden teruggevonden in de kamer van de student Nicolaus Amama, nota bene de zoon van de toen al overleden hoogleraar. Als hoofdschuldige werd hij veroordeeld in december 1651, na een moeizaam proces.
Er is veel onduidelijk over de diefstal. Is er werkelijk sprake van één grootscheepse diefstal? Hoe ver reikte de rol van student Amama? Of gaat het om een culminatie van ‘slordigheden’? De sporen zijn uitgewist, de daders en andere verantwoordelijken zijn overleden en de diefstal is verjaard.
Het is niet de intentie van het Cold Case team om de boeken toe te voegen aan de collectie van Tresoar, maar het zou prachtig zijn om de boeken weer op het spoor te komen, ook al gaat het om slechts enkele.

Tresoar
Tresoar is het Fries Historisch en Letterkundig Centrum in Leeuwarden. Als zodanig beheert het een grote wetenschappelijke bibliotheek, een collectie archieven van en over Fryslân en een grote verzameling documentatie en objecten over de Friese literatuur.
Het instituut wil fungeren als het centrum in Fryslân waar vraag en aanbod van informatie over geschiedenis, literatuur en cultuur bij elkaar worden gebracht en kennis en wetenschap worden gestimuleerd.
Meer informatie is te vinden op www.tresoar.nl.
Facebook: www.facebook.com/ColdCaseTresoar
Twitter: @ColdCaseTresoar
Hasgtag: #ColdCaseTresoar
Email: coldcase@tresoar.nl

Bijlagen:

 


Terug naar de pagina voor de pers

28-02-2017