Voor de pers

 

Op deze pagina worden persberichten, foto's en andere informatiebronnen van en over Tresoar aangeboden, speciaal bedoeld voor de pers.


Contact
De contacten met de pers worden verzorgd door mevr. N. van der Weide, hoofd afdeling Publieksprojecten (tel. (058) 789 0 789, email n.vanderweide@tresoar.nl.
Het algemene contactadres van Tresoar is: Postbus 2637, 8901 AC Leeuwarden, tel. (058) 789 0 789, email: info@tresoar.nl.
Het bezoekadres van Tresoar is: Boterhoek 1, 8911 EG Leeuwarden (klik hier voor openingstijden)


Nieuws- en Persberichten

  • In de rubriek Nieuws op de website van Tresoar vindt u nieuwsberichten van Tresoar vanaf mei 2003.
  • Een overzicht van verstuurde persberichten vanaf maart 2006 vindt u via deze link. Hieronder de laatste drie persberichten
Fries kaartenkabinet online
Fries kaartenkabinet online 7.000 Friese kaarten en bouwtekeningen nu online beschikbaar vanuit ‘Wurkje foar Fryslân’ Vanaf vandaag is het Fries Kaartenkabinet beschikbaar. Het gaat hierbij om een website www.frieskaartenkabinet.nl) met bi...
08-01-2015 lees meer

Nieuwe koers Tresoar trekt meer bezoekers/Nije koers Tresoar lûkt mear besikers
Nieuwe koers Tresoar trekt meer bezoekers Tresoar heeft het afgelopen jaar een nieuwe koers uitgezet. Er is geinvesteerd in het gebouw, er is verbouwd, de studiefaciliteiten zijn beter geworden en er zijn meer activiteiten voor diverse doelgroepen g...
07-01-2015 lees meer

Hoe verder met de Friese media?
‘Hoe verder met de Friese media?’ Traditionele Friese media als de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en Omrop Fryslân verkeren in zwaar weer. Door dalende oplages, afnemende betekenis als nieuws- en advertentiemedium, een vergrijzend pu...
26-11-2014 lees meer

Meer persberichten...

Als u in het vervolg de persberichten van Tresoar per email wilt ontvangen kunt u hieronder uw emailadres invullen:

Naam:
Emailadres:

Woonplaats:
 

Documentatie

  • Regeling Letterhoeke (document op basis van de wet Gemeenschappelijke Regelingen voor de totstandkoming van Tresoar (werktitel was destijds: Letterhoeke), 22 juli 2002)
  • Taalstatút Tresoar (regeling waarin de tweetaligheid van het instituut Tresoar vastgelegd is)

Foto's en ander illustratiemateriaal

Het hier aangeboden illustratiemateriaal (in diverse kwaliteiten) kan vrij van rechten gebruikt worden. Bronvermelding wordt op prijs gesteld


Toezending van gepubliceerde artikelen over Tresoar wordt op prijs gesteld: Tresoar, Postbus 2637, 8901 AC Leeuwarden

Klik hier voor een overzicht van recente publicaties over Tresoar.Terug naar de pagina voor de pers

29-01-2015