Voor de pers

 

Op deze pagina worden persberichten, foto's en andere informatiebronnen van en over Tresoar aangeboden, speciaal bedoeld voor de pers.


Contact
De contacten met de pers worden verzorgd door mevr. N. van der Weide, hoofd afdeling Publieksprojecten (tel. (058) 789 0 789, email n.vanderweide@tresoar.nl.
Het algemene contactadres van Tresoar is: Postbus 2637, 8901 AC Leeuwarden, tel. (058) 789 0 789, email: info@tresoar.nl.
Het bezoekadres van Tresoar is: Boterhoek 1, 8911 EG Leeuwarden (klik hier voor openingstijden)


Nieuws- en Persberichten

  • In de rubriek Nieuws op de website van Tresoar vindt u nieuwsberichten van Tresoar vanaf mei 2003.
  • Een overzicht van verstuurde persberichten vanaf maart 2006 vindt u via deze link. Hieronder de laatste drie persberichten
‘Zomergasten’-jûn mei de nominearre skriuwers Gysbert Japicxpriis
Oan it begjin fan de simmer hat de advysommisje fan de Gysbert Japicxpriis trije Fryske romans nominearre. In kop as in almenak fan Elske Schotanus oer in mem dy’t hyltyd ferjitliker wurdt en de ferdwûne wrâld fan de binnenskipperij. Einum fan Ko...
24-08-2015 lees meer

Mondriaan Fonds waardeert project Tresoar met een forse subsidie / Mondriaan Fonds wurdearret projekt Tresoar mei in flinke subsydzje
Mondriaan Fonds waardeert project Tresoar met een forse subsidie Het Mondriaan Fonds honoreert het project Kunst met een Opdracht, kunst en gemeenschap in Friesland met een subsidie van € 145.000. Het gaat om een breed en publieksgericht project...
17-08-2015 lees meer

Bijzondere tentoonstelling ‘Onbekend Werk’ schilder Gerben Rypma in Tresoar/Bysûndere tentoanstelling ‘Unbekend Wurk’ Gerben Rypma
Vanaf vrijdag 5 juni is er in Tresoar te Leeuwarden een bijzondere tentoonstelling van – tot nu toe onbekend – werk van de Friese schilder-dichter Gerben Rypma (1878-1963). Het gaat om een grote collectie tekeningen en aquarellen die vlot en...
04-06-2015 lees meer

Meer persberichten...

Als u in het vervolg de persberichten van Tresoar per email wilt ontvangen kunt u hieronder uw emailadres invullen:

Naam:
Emailadres:

Woonplaats:
 

Documentatie

  • Regeling Letterhoeke (document op basis van de wet Gemeenschappelijke Regelingen voor de totstandkoming van Tresoar (werktitel was destijds: Letterhoeke), 22 juli 2002)
  • Taalstatút Tresoar (regeling waarin de tweetaligheid van het instituut Tresoar vastgelegd is)

Foto's en ander illustratiemateriaal

Het hier aangeboden illustratiemateriaal (in diverse kwaliteiten) kan vrij van rechten gebruikt worden. Bronvermelding wordt op prijs gesteld


Toezending van gepubliceerde artikelen over Tresoar wordt op prijs gesteld: Tresoar, Postbus 2637, 8901 AC Leeuwarden

Klik hier voor een overzicht van recente publicaties over Tresoar.Terug naar de pagina voor de pers

31-08-2015